DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI
Đăng ký Đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật năm 2024 - Đợt 2
Tình trạng hồ sơ:
Loại hồ sơ:

CÁC HỒ SƠ MỚI ĐĂNG KÝ HOẶC ĐANG CHỜ XÁC NHẬN

STT
Mã hồ sơ
Họ và tên
Thông tin liên hệ
Thông tin thí sinh
Địa điểm thi
Môn thi

CÁC HỒ SƠ ĐÃ CHẤP NHẬN

STT
Mã hồ sơ
Họ và tên
Thông tin liên hệ
Thông tin thí sinh
Địa điểm thi
Môn thi
1.
NGUYỄN VĂN PHI VŨ
nguyenvan*********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
2.
PHẠM KHÁNH UYÊN
khanhuye********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
3.
LÂM ANH THƯ
annh****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
4.
HOÀNG MINH HƯNG
hoangmi*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
5.
NGUYỄN CHÂU THỤY KHUÊ
khuengy*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
6.
NGUYỄN XUÂN ĐỨC TÍN
duct****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
7.
LÊ THỊ NHẬT ÁNH
lethinh*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
8.
NGUYỄN TUẤN NGHĨA
nghia*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
9.
DƯƠNG NGỌC ANH
duongngoc*********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
10.
CHẾ HOÀNG HUYỀN TRÂN
trunh*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
11.
HÀ VĂN NHẬT QUANG
nhatquan********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
12.
TRẦN MINH VƯƠNG
tranminh********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
13.
TRẦN THỊ NHƯ NGỌC
ngocmic*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
14.
NGUYỄN THÀNH DANH
phopr*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
15.
NGUYỄN DUY HOÀNG
duyhoangngu***********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
16.
NGUYỄN THỊ LAN ANH
nguyenth********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
17.
NGUYỄN QUANG HÀO
nqha****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
18.
NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN
nttn****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
19.
NGUYỄN QUỲNH NHƯ PHƯỢNG
abang*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
20.
PHAN TUẤN KHANG
mrsoda******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
21.
NGUYỄN THỊ KIM ANH
thedarkc********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
22.
MAI THỊ MINH THƯ
maiminht********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
23.
LÊ KIM UYỂN MY
lkuy****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: 06
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
24.
TRẦN THANH BẢO NGÂN
biayem******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
25.
TRƯƠNG THỊ BẢO NGUYÊN
nt96****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
26.
BÙI HÀ TIÊN AN
tienan2*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
27.
NGUYỄN NGỌC NGUYÊN
18nguye*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
28.
NGUYỄN THỊ LAN ANH
ntla****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
29.
ĐOÀN ANH TUẤN
doantuan********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
30.
PHAN VIẾT LỘC
phanl*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
31.
LÊ QUANG LỘC
bend****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
32.
TRẦN QUỐC THIỆN
thiendept*********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
33.
VĂN PHƯỚC LUÂN
vanphu******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
34.
PHAN THANH NGHĨA
nghiaph*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
35.
TRƯƠNG KỲ DUYÊN
kyduyen*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
36.
TÔN NỮ NHẬT KHANH
tonnunh*******@icloud.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
37.
TRẦN MINH KHÔI
yasuog******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
38.
HÀ THỊ PHƯƠNG THU
hathiphuong***********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
39.
HỒ TRẦN THANH THUỶ
thanhth*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
40.
NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH
061106k*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
41.
CHÂU ĐỨC TUỆ
chaudu******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
42.
PHAN VĂN KHIÊM
khie****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
43.
MAI TRẦN GIA HƯNG
maitrang********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
44.
LÊ VĂN PHÚC
lephuc3*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
45.
NGUYỄN ĐĂNG BẢO ANH
nguyendang**********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
46.
PHAN NHẬT NAM
namcut******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
47.
NGUYỄN HẬU
nguyenh*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
48.
TRẦN LÊ BẢO NGÂN
tranleba********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
49.
HUỲNH CÔNG KHOA
hkho****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
50.
LÊ BÁ PHƯỚC
mle6****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
51.
HOÀNG MẠNH HÙNG
hung****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
52.
HUỲNH QUANG MINH NHẬT
huynhquangmin*************@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
53.
ĐOÀN TRẦN CA THI
cathido*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
54.
HOÀNG NGỌC BẢO TRÂN
hoangngoc*********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
55.
NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA
nguyend*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
56.
HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO
phuongth********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
57.
NGUYỄN VĂN THỊNH
bintha******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
58.
NGÔ ĐẮC TRUNG TÂN
yenvo.******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
59.
NGUYỄN HOÀNG TỐ TRÂN
nguyenhoa*********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
60.
TRẦN NGỌC MINH CHÂU
lytran******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
61.
TRẦN THỊ HỒNG HÀ
hongha.*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
62.
H2
NGUYỄN TUẤN ĐẠT
datngu******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
63.
PHAN THIÊN TÂN
phanth******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
64.
H3
PHẠM NHẬT HUY
pnhat*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
65.
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
lel0****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
66.
BÙI PHƯỚC XUÂN TƯỜNG
bpxtuon*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
67.
HỒ TIẾN HÙNG
caothith********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
68.
LÊ BÙI BẢO NHẬT
nhatb*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
69.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BÌNH
binhnguy********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
70.
LÂM THỊ KIM NHƯ
lamthiki********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
71.
VÕ THỊ THU THÙY
vothith*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
72.
NGUYỄN VÕ HOÀNG BÁCH
bachg*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
73.
NGUYỄN VÕ THÙY LINH
zolin*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
74.
TRẦN ĐĂNG TÚ
ttu***@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
75.
HÀ ĐIỀN KHANG
khangy******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
76.
HOÀNG TRỌNG DUY
hoangtro********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
77.
VÕ LÂM TIÊN
heheheh*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
78.
LÊ ĐÌNH CÔNG MINH
cong****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
79.
LÊ DƯƠNG QUỲNH NHI
leduongq********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV3
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
80.
LÊ NGỌC THANH HẰNG
thanhha*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
81.
HUỲNH THỊ HUYỀN TRÂM
thihuyent*********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
82.
TRẦN THIÊN LONG
tranthi*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
83.
H4
LÊ NGUYỄN BÁ PHÁT
lpha****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
84.
TRƯƠNG QUỐC TÙNG
tqtun*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
85.
LÊ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN
phuonguyen**********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
86.
NGUYỄN VÕ THÁI AN
vothaian********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
87.
NGÔ VIẾT HOÀNG PHÚC
ngoviethoa**********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
88.
LÊ CÔNG HUY
huylib******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
89.
HUỲNH NGỌC BẢO LỰC
luch****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
90.
TRẦN BẢO VY
tranbao*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
91.
NGUYỄN KHOA
nguyenk*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
92.
LÊ ANH QUÂN
leq***@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
93.
HỒ KHẢ HẠNH NGUYÊN
hokhahanh*********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
94.
PHẠM THỊ HUYỀN TRANG
trang.q*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
95.
NGUYỄN XUÂN VŨ LÂN
haku****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
96.
LÊ QUỐC HOÀNG
rotl****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
97.
CHÂU VIẾT HOÀNG
chauviet********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
98.
BÙI VĂN BÌNH
vanbinh*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
99.
VÕ MINH LONG
longvo******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
100.
ĐỖ HOÀI NGUYÊN
dohoainguy**********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
101.
NGUYỄN PHƯƠNG HƯỚNG
nguyenphuo**********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
102.
NGUYỄN LÂM BÌNH
nguyenla********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
103.
H6
TRẦN ĐÌNH KHOA
dinhb*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
104.
H7
LÊ THỊ NHƯ THÙY
lethinhut*********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
105.
H8
TRƯƠNG NHẬT THƯ
truongnh********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
106.
H9
HÀ BẢO NHẬT HOÀ
habaon******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
107.
H10
LÊ THỊ KIM LUYẾN
luyenle*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
108.
H11
LÊ NGỌC HUYỀN NGÂN
lengochuye**********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
109.
H12
NGUYỄN XUÂN ANH
nguyenxuana***********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
110.
H13
TRẦN MINH TRÍ
tranminh********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
111.
PHẠM KHẮC HUY
phamkha*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
112.
H14
NGUYỄN HOÀNG VINH
hoangvi*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
113.
H15
HUỲNH THỊ DIỆU TRÂN
kikimn******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
114.
H16
TRẦN THỊ THANH NHÀN
nhant0******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
115.
NGUYỄN ĐỖ HOÀNG NGUYÊN
thaovyq*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
116.
NGÔ HẠ BĂNG
bang****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
117.
LÊ LÂM
lelam1******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
118.
LÊ NGUYÊN TUẤN
lebo2*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
119.
HUỲNH VĂN
hvan13******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
120.
NGUYỄN LÊ HẢI TRIỀU
nguyenlehait************@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
121.
LÊ THÀNH HẬU
haul****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
122.
HỒ THỊ THÙY LINH
linhho1*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
123.
TRẦN NGUYỄN HOÀNG MAI
chimch******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
124.
LƯƠNG QUỲNH ANH
anhb****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
125.
NGUYỄN NGỌC ĐÔ THĂNG
dothan******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
126.
MAI VĂN TRÍ
mvt29*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ đầu tượng
127.
HỒ NGỌC HÂN
hoha****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ đầu tượng
128.
LƯƠNG MẠNH TRÍ
trimanhlu*********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ đầu tượng
129.
HUỲNH THIỆN MINH
huynhmin********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ đầu tượng
130.
HOÀNG THỊ THẨM DUNG
thamdung********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV1
Thừa Thiên Huế
Vẽ đầu tượng
131.
LÊ HỮU PHƯỚC
lehuuph*******@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ đầu tượng

CÁC HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ

STT
Mã hồ sơ
Họ và tên
Thông tin liên hệ
Thông tin thí sinh
Địa điểm thi
Môn thi
1.
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
linhtran********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
2.
LÊ HỮU TƯỜNG
lehuutuo********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
3.
NGUYỄN THỊ KIM ANH
thedarkc********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
4.
VÕ THỊ THU THÙY
vothithu********@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
5.
NGUYỄN VÕ THÙY LINH
zolin*****@gmai.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2-NT
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
6.
HUỲNH VĂN
hvan13******@gmai.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ tĩnh vật
7.
HUỲNH THIỆN MINH
kiman*****@gmail.com
Đối tượng ưu tiên: Không
Khu vực: KV2
Thừa Thiên Huế
Vẽ đầu tượng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Khoa học

Địa chỉ: Phòng 1.09, Tầng 1, Nhà E, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế