Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

Cơ cấu tổ chức

Thành viên Ban Điều hành Khối THPT Chuyên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền Phó Hiệu trưởng Trưởng ban
TS. Bùi Quang Vũ Q. Chủ tịch Hội đồng Trường Phó Trưởng ban
ThS. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh Phó Trưởng phòng Đào tạo & CTSV Phó Trưởng ban
TS. Nguyễn Văn Hùng TBM, Giảng viên Khoa Ngữ văn Phó Trưởng ban
ThS. Ngô Nhân Đức Phó Trưởng Khoa Toán Ủy viên
ThS. Lê Lâm Sơn Phó Trưởng Khoa Hóa học Ủy viên
TS. Nguyễn Minh Trí Trưởng Khoa Sinh học Ủy viên
TS. Lê Trần Uyên Tú Phó Trưởng Khoa Điện, Điện tử & Công nghệ vật liệu Ủy viên thư kí

Tổ chuyên môn và thành viên thuộc Tổ

Tổ Tự nhiên ThS. Ngô Nhân Đức Phó Trưởng Khoa Toán Tổ trưởng
ThS. Lê Lâm Sơn Phó Trưởng Khoa Hóa học Tổ phó
TS. Nguyễn Phạm Quỳnh Anh Giảng viên Khoa Điện, Điện tử & Công nghệ vật liệu Tổ viên
TS. Phan Thị Thúy Hằng Giảng viên Khoa Sinh học Tổ viên
Tổ Xã hội TS. Đỗ Thị Việt Hương Giảng viên Khoa Địa lí-Địa chất Tổ trưởng
TS. Trần Nhật Thu Phó Trưởng Khoa Ngữ văn Tổ phó
ThS. Nguyễn Thu Hằng Giảng viên Khoa Lịch sử Tổ viên
Tổ Văn phòng ThS. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học và CTSV Tổ trưởng
ThS. Phan Văn Trí Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại học và CTSV Tổ phó
ThS. Tôn Thất Tuấn Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại học và CTSV, Bí thư LCĐ Khối Chuyên Tổ viên
TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Trưởng phòng Tổ chức & Hành chính Tổ viên
ThS. Nguyễn Lê Phú Hải Phó Trưởng phòng KHTC & CSVC Tổ viên
ThS. Dương Thị Bạch Liên Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại học và CTSV Tổ viên
CN. Trần Thị Kim Liễu LĐHĐ Khoa Toán Tổ viên