Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

HỌC BỔNG

QŨY HỌC BỔNG "KHÁT VỌNG XANH"

Danh sách ủng hộ
STT Ngày Họ và tên Đơn vị Số tiền Ghi chú
1 12/11/2021 Đào Xuân Lộc Cựu học sinh 500,000  
2 17/01/2022 Thầy Võ Thanh Tùng Hiệu trưởng Trường ĐHKH 5,000,000  
3 17/01/2022 Thầy Trần Ngọc Tuyền Phó hiệu trưởng 500,000  
4 17/01/2022 Thầy Hoàng Nguyễn Tuấn Minh Bí thư đoàn trường, Phó Trưởng ban Điều hành Khối THPT Chuyên 300,000  
5 17/01/2022 Thầy Nguyễn Văn Hùng Phó Trưởng ban Điều hành Khối THPT Chuyên 200,000  
6 17/01/2022 Thầy Tôn Thất Tuấn Bí thư LCĐ 200,000  
7 17/01/2022 Hồng Thị Thùy Linh Chuyên Văn khoá 2008-2011 500,000  
8 17/01/2022 Hồng Thị Tuyết Anh Chuyên Văn khoá 2010-2013 500,000  
9 17/01/2022 Nguyễn Châu Quỳnh Như Chuyên Văn khoá 2008-2011 500,000  
10 18/01/2022 Châu Minh Thùy Ngân Chuyên Văn khoá 2016-2019 200,000  
11 18/01/2022 Quỹ JAN HELP Cựu học sinh 3,000,000  
12 18/01/2022 Cô Lê Xuân Diễm Ngọc Khoa Đ,ĐT&CNVL 200,000  
13 18/01/2022 Cô Nguyễn Đức Vũ Quyên Khoa Hóa học 200,000  
14 18/01/2022 Chị Nguyễn Thị Huyền Hội phụ huynh lớp 11 Tin 2 500,000  
15 18/01/2022 Cô Trần Thị Hà Trang Khoa LLCT 200,000  
16 18/01/2022 Cô Đỗ Thu Thủy Khoa Ngữ Văn 200,000  
17 18/01/2022 Cô Hồ Tiểu Ngọc Khoa Ngữ Văn 200,000  
18 18/01/2022 Cô Phan Thị Thúy Hằng Khoa Sinh học 300,000  
19 18/01/2022 Thầy Trương Vĩnh Hưng GV Thể dục 100,000  
20 18/01/2022 Cô Việt Hương Khoa ĐLĐC 300,000  
21 18/01/2022 Cô Mai Thị Lệ Khoa Toán 200,000  
22 18/01/2022 Cô Dụng Thị Hoài Trang Khoa Đ,ĐT&CNVL 200,000  
23 18/01/2022 Cô Phan Nguyễn Phước Tiên Khoa Ngữ Văn 200,000  
24 18/01/2022 Chị Lê Hà Vy Nguyên PBT LCĐ, Chuyên Văn khoá 2016-2019 300,000  
25 19/01/2022 Thầy Bùi Quang Vũ Q. Chủ tịch Hội đồng trường 500,000  
26 19/01/2022 Chị Kiều Anh Hội phụ huynh lớp 10 Hóa Sinh 500,000  
27 19/01/2022 Cô Thanh Hà và Cô Y Anh GV Tiếng Anh 500,000  
28 19/01/2022 Cô Lâm Thái Bảo Ngân Khoa LLCT 100,000  
29 19/01/2022 Cô Nguyễn Phạm Quỳnh Anh Khoa Đ,ĐT&CNVL 200,000  
30 19/01/2022 Hội phụ huynh lớp 10 Văn Khối Chuyên 1,200,000  
31 19/01/2022 Chị Võ Thị Dạ Thảo Phụ huynh của Trần Vũ Thảo Nguyên 200,000  
32 19/01/2022 Cô Ngoc Thi Khoa Sinh học 200,000  
33 20/01/2022 Thầy Lương Quang Đốc Khoa Sinh học 300,000  
34 20/01/2022 Cô Nguyễn Thị Thủy Khoa ĐLĐC 200,000  
35 20/01/2022 Cô Phan Thị Bích Thủy GV Thể dục 100,000  
36 20/01/2022 Hội phụ huynh lớp 10 tin Khối Chuyên 3,000,000  
37 20/01/2022 Ngân Hà + Vân Anh + Quỳnh Thi Chuyên Văn khoá 2015-2018 300,000  
38 20/01/2022 Thầy Mai Văn Được Khoa Lịch Sử 200,000  
39 20/01/2022 Thầy Nguyễn Thanh Sỹ Nguyên Bí thư LCĐ, Giám đốc TTTTTV 200,000  
40 20/01/2022 Cô Trần Thị Kim Liễu VP Khối THPT Chuyên 200,000  
41 20/01/2022 Lớp Báo chí K42 Khoa Báo chí - Trường ĐHKH 500,000  
42 20/01/2022 Thầy Phan Văn Trí Phòng ĐTĐH&CTSV 200,000  
43 20/01/2022 Anh Lê Phú Tường và các bạn cựu hs lớp tự nhiên nk 2013-2016   400,000  
44 20/01/2022 Thầy Bùi Văn Chiến Khoa Toán 200,000  
45 20/01/2022 Anh Quốc Cựu học sinh Chuyên 2,000,000  
46 20/01/2022 Quỹ A Road Cô Quỳnh Hương Chuyển hộ 300,000  
47 20/01/2022 Liên quân CLB đội nhóm Hội sinh viên Trường ĐHKH 1,000,000  
48 20/01/2022 Cô Trần Thị Phương Nhung Cựu HS Chuyên Văn 2002 - 2005; Giảng viên Khoa BCTT Trường ĐHKH 500,000  
49 23/01/2022 Chị Nguyễn Thị Bảo Châu Cựu HS Chuyên Văn 2002 - 2005 500,000  
50 23/01/2022 Chị Trần Thị Hồng Liên Cựu HS Chuyên Văn 2009 - 2012 500,000  
51 23/01/2022 Chị Lê Thị Thu Hà Cựu HS Chuyên Hóa 2010 - 2013 500,000  
52 23/01/2022 Chị Lê Thị Ni Tend Cựu HS Chuyên Văn 2009 - 2012 200,000  
53 23/01/2022 Nhóm Cựu HS  Chuyên Văn + Chuyên Toán 2017-2020 2,600,000  
54 23/01/2022 Chị Phan Thị Hồng Phúc Cựu HS Chuyên Văn 2016 - 2019 100,000  
55 23/01/2022 Phụ huynh Minh Nhật 10 Toán Lý 300,000  
56 24/01/2022 Phụ huynh Minh Minh 11 Tin 2 500,000  
57 24/01/2022 Le Xuan Ben Phụ Huynh Bảo Anh 10 Toán Lý 500,000  
58 24/01/2022 Phụ Huynh Tuấn Khang 11 Tin 2 500,000  
59 24/01/2022 Hội phụ huynh lớp 11A Khối chuyên 500,000  
60 24/01/2022 Cô Phan Anh Hằng Khoa ĐLĐC 200,000  
61 24/01/2022 Phụ huynh lớp 11 Tin 1 Khối chuyên 1,000,000  
62 27/05/2022 Hồ Thị Diệu Na + Lê Thị Như Ý 11 Tin 1 + 11A 500,000  
Tổng 35,900,000