Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khối chuyên THPT

Tuyển sinh khối chuyên năm học 2020-2021

Sau hai năm học không tuyển sinh vì lý do chủ quan;  năm học 2020-2021 này, trường ĐH Khoa học Huế sẽ tuyển sinh khối chuyên trở lại với tổng chỉ tiêu 120 học sinh bao gồm các lớp Chuyên Toán, Chuyên Tin và lớp Không chuyên.

Lớp chuyên Toán là lớp đã được nhà trường mở sớm nhất với lớp Khóa 1 Chuyên Toán được tuyển vào ngay từ năm học 1995-1996. Cũng như các khóa trước, đội ngũ giáo viên được nhà trường chọn là các thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Ngoài giờ học chính khóa và tăng cường, nhà trường sẽ tổ chức định kỳ cho học sinh được nghe các buổi nói chuyện về đề tài Toán học trong thực tế; qua đó học sinh có một cách nhìn khác về Toán học.

Việc mở lớp Chuyên Tin được xem như là một trong những hành động của nhà trường để hưởng ứng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do CT. Phan Ngọc Thọ nêu ra trong thông báo 109/TB-UBND ngày 24/3/2020.  Nhằm giúp các em học sinh tiếp cận với những kiến thức mới ngay từ trong trường phổ thông; nhà trường sẽ tổ chức các lớp ngoại khóa để giới thiệu cho các em các ngôn ngữ lập trình mới như Python, Swift,...

Trên cơ sở rút kinh nghiệm trong việc đào tạo khối chuyên 25 năm và đưa vào một số hoạt động mới ngoài giờ học chính khóa; các lớp chuyên của trường hứa hẹn sẽ đào tạo nên những học sinh có đầy đủ kiến thức hiện đại trước ngưỡng cửa bước vào môi trường đại học.

Người đăng: Admin khối chuyên