Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

Chuyên gia mách bạn: Kỹ năng làm bài thi môn NGỮ VĂN

    Kiểm soát thời gian và phân chia thời gian hợp lí.

  1. Phần văn bản đọc - hiểu

- Đối với phần này, cố gắng tìm ý và trả lời ngắn gọn vì đây thường là phần cho điểm theo ý. Ngay cả đối với câu yêu cầu diễn giải, phân tích thì vẫn nên ngắn gọn, súc tích, tránh viết dài lan man, làm nhạt ý chính.

- Một số văn bản có thể chính là nội dung của nghị luận văn học ở phần sau. Trong trường hợp đó, văn bản có thể xem là một gợi ý, nên đọc kĩ.

  1. Phần nghị luận xã hội

- Không viết quá dài vì phần này thường chỉ yêu cầu 100 từ.

- Đảm bảo kết cấu mở đoạn - thân đoạn - kết đoạn

- Nên sưu tầm một số dẫn chứng minh hoạ thực tế để thuận tiện cho việc liên hệ với các vấn đề thời sự hiện nay (dịch bệnh, những gương sáng tuổi trẻ, giáo dục…). Nghị luận xã hội rất coi trọng dẫn chứng minh hoạ thực tế.

- Có thể liên hệ bản thân trước khi kết đoạn.

  1. Phần làm văn

- Đảm bảo thuộc lòng các văn bản thơ trong chương trình lớp 9. Đối với văn xuôi, học thuộc những câu quan trọng, có thể dùng làm ngữ liệu minh hoạ.

- Đảm bảo hình thức trọn vẹn: mở bài - thân bài - kết bài

- Khi phân tích tác phẩm, chú ý điểm qua phần nghệ thuật (đối với thơ là các biện pháp tu từ, ngôn ngữ, giọng điệu…, đối với văn xuôi là nghệ thuật phân tích tâm lí nhân vật…)

Người đăng: Admin khối chuyên