Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

Thông báo về kế hoạch hoạt động stem dành cho học sinh khối 11, năm học 2021-2022

Nhằm giúp học sinh khám phá môi trường xung quanh qua mô hình bản đồ 2D và 3D trực quan sinh động với ứng dụng Google Earth. Từ đó tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận hệ thống thông tin địa lý GIS trong xây dựng bản đồ số, mô hình bản đồ 3D, video trực quan sinh động trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0.

Khối THPT Chuyên Khoa học giao cho Bộ môn Địa lý tổ chức hoạt động "Khám phá các vấn đề tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu qua ứng dụng Google Earth"  dành cho học sinh lớp 11, Khối THPT Chuyên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

- Mục đích: Thông qua trải nghiệm các sản phẩm mô phỏng thông qua các ứng dụng web Google Earth Engine và Timelapse, học sinh hiểu được khả năng của công nghệ kỹ thuật bản đồ số GIS với Google Earth để có thể khám phá các khu vực khác trên thế giới mà chọn lựa, có thể đóng vai nhà thám hiểm địa lý về tài nguyên, môi trường.

- Học sinh theo các nhóm phân công được giao nhiệm vụ tìm kiếm sự thay đổi theo thời gian của các đối tượng địa lý cụ thể trên thế giới:

(1) GV giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các lệnh trên giao diện của Timelapse: Công cụ Phòng to/thu nhỏ (Zoom Tool), thanh trượt thời gian (Timelape Tool), bản đồ tổng quan (Overview map).

(2) Điều tra các vị trí trên sản phẩm mô phỏng:

- Sử dụng Timelapse Tool và ghi lại những thay đổi đã xảy ra. Truy cập trang web và khám phá sự thay đổi theo thời gian của các đối tượng địa lý trên thế giới qua các nhóm: (https://earthengine.google.com/timelapse/ và Explore Timelapse in 3D using Google Earth)

Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

KEHOACHSTEMDIALY

Người đăng: Admin khối chuyên