Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thựa hiện Công văn số 727/BCĐ-YT ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Ban chỉ đạo Phòng, Chống dịch Covid-19, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Sở Y tế (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh) đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp theo các hướng dẫn.

Chi tiết cụ thể thông báo, vui lòng xem tại nội dung sau:

NỘI DUNG CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

Người đăng: Admin khối chuyên