Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TUYỂN CHỌN HỌC SINH THAM GIA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, NĂM HỌC 2021 - 2022

Nhà trường thông báo tuyển chọn các em học sinh Khối THPT Chuyên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, năm học 2021 - 2022

 

Nhằm giúp học sinh có cơ hội phát triển năng lực nghiên cứu, rèn luyện tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, trong năm học 2021 - 2022, Nhà trường quyết định tuyển chọn các em học sinh Khối THPT Chuyên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. Kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Về kế hoạch đăng ký

- Đối tượng đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học là học sinh có học lực Khá trở lên (Khối 10 lấy điểm năm học lớp 9; Khối 11 lấy điểm năm học lớp 10), có niềm hứng thú và năng lực nghiên cứu khoa học.

- Học sinh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tiến hành đăng ký tham gia đề tài nghiên cứu theo 03 nhóm như sau: (1) Hóa học, (2) Sinh học, (3) Vật lý và kỹ thuật điện tử - viễn thông. Học sinh đăng ký theo đơn vị lớp, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, và nộp tại Văn phòng Khối Chuyên trước ngày 25/10/2021 (mẫu đăng ký kèm theo thông báo).

  1. Về kế hoạch tuyển chọn học sinh

- Trên cơ sở danh sách đăng kí, Tổ Văn phòng kiểm tra thông tin của học sinh, tập hợp danh sách và gửi cho các Khoa/Bộ môn liên quan.

- Các Khoa/Bộ môn tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, tuyển chọn học sinh phù hợp với yêu cầu của đề tài nghiên cứu; cử cán bộ, giáo viên cố vấn, hướng dẫn học sinh viết thuyết minh đề tài nghiên cứu (theo mẫu) và trình lãnh đạo Trường phê duyệt, ra quyết định.

- Sau khi được thông qua, học sinh thực hiện đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên cố vấn.

- Thời hạn tuyển chọn và nộp thuyết minh: trước ngày 15/11/2021.

  1. Quyền lợi và trách nhiệm của học sinh

- Học sinh được Nhà trường cấp kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định; được Nhà trường tạo điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất thực hiện đề tài; được các cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm hướng dẫn trong suốt thời gian thực hiện.

- Đề tài sau khi nghiệm thu có kết quả tốt sẽ được lựa chọn tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật các cấp. Nếu được giải sẽ được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và của Nhà trường.

- Học sinh tham gia đề tài nghiên cứu phải đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng của đề tài; tuân thủ nghiêm túc sự hướng dẫn của giáo viên cố vấn.

 

Trên đây là thông báo về việc đăng ký và tuyển chọn học sinh tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021 - 2022. Nhà trường đề nghị các Khoa/Bộ môn, các cán bộ, giáo viên liên quan và các em học sinh triển khai nghiêm túc các nội dung trên.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TRẦN NGỌC TUYỀN

Người đăng: Admin khối chuyên