Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

THÔNG BÁO VỀ KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

THÔNG BÁO về khung kế hoạch thời gian năm học và công tác chuẩn bị của học sinh Khối THPT Chuyên, năm học 2021 - 2022

     Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh về nội dung kế hoạch thời gian năm học và công tác chuẩn bị của học sinh Khối Trung học phổ thông (THPT) Chuyên. Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc.

     Nội dung cụ thể như sau:

File thông báo đính kèm: /images/news/2021/20210811053707_887_TB_%C4%90HKH.pdf

Người đăng: Admin khối chuyên