Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI TUYỂN SINH BỔ SUNG LỚP 10 THPT CHUYÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI TUYỂN SINH BỔ SUNG LỚP 10 THPT CHUYÊN

     Hội đồng tuyển sinh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên,  năm học 2021 - 2022 thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên các lớp chuyên Toán, chuyên Tin, chuyên Lý, chuyên Hóa, chuyên Sinh như sau:

      Thời gian tổ chức thi tuyển:

- Tổ chức thi tuyển trong 01 ngày 27/06/2021.

- Thời gian thi buổi sáng bắt đầu từ 7h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h30. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi, thí sinh đến muộn sau 15 phút từ khi bóc đề không được tham dự thi.

Người đăng: Admin khối chuyên