Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Đào tạo khối chuyên

Danh sách đăng ký dự thi lớp 10 năm học 2020