Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023

Hội đồng tuyển dụng HĐGK Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023 như sau:

TẢI TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính