Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

Lịch thi học kỳ

Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020        Xem tại đây

Lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019       Xem tại đây

Lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019       Xem tại đây