Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Công bố điểm đánh giá năng lực môn vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc, kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 (Đợt 1)

Ngày 23/4/2023, đã diễn ra đợt đánh giá năng lực môn vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc. Có 135 thí sinh đăng ký tham dự tại điểm thi Thừa Thiên Huế. Thời gian hoàn thành bài thi là 180 phút. Nhà trường đã huy động, bố trí 24 cán bộ tham gia công tác coi thi. Ngoài ra còn có lực lượng công an bảo vệ điểm thi.

Sau gần 1 tuần chấm điểm các bài dự thi, hội đồng đánh giá năng lực Trường Đại học Khoa Học Huế công bố điểm đánh giá năng lực môn vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc.

Thí sinh đăng nhập vào website: http://husc.edu.vn/danhgianangluc/ (bằng email và số điện thoại dùng để đăng ký dự thi) để xem kết quả đánh giá.

Giấy báo kết quả sẽ được gửi đến từng thí sinh qua đường bưu điện.

 

 

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục