Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Công bố điểm đánh giá năng lực môn vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc, kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 (Đợt 1)

Ngày 17/4/2022, đã diễn ra đợt đánh giá năng lực môn vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc. Có 149 thí sinh đăng ký tham dự tại 04 điểm thi: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị và Quảng Bình. Thời gian hoàn thành bài thi là 180 phút. Nhà trường đã huy động, bố trí 43 cán bộ tham gia công tác coi thi. Ngoài ra còn có lực lượng công an bảo vệ điểm thi.

Sau hơn 1 tuần chấm điểm các bài dự thi, hội đồng đánh giá năng lực Trường Đại học Khoa Học Huế công bố điểm đánh giá năng lực môn vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc.

* Kết quả đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật được sử dụng cho việc xét tuyển đại học vào ngành Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học năm 2022 theo hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng:

            (i) học bạ kết hợp với kết quả thi năng khiếu

            (ii) kết quả tốt nghiệp THPT kết hợp với kết quả thi năng khiếu.

* Trường Đại học Khoa học sẽ tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật đợt 2, thông tin cụ thể sẽ được thông báo tại website http://tuyensinh.husc.edu.vn. Thí sinh tham dự đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật nhiều lần có thể lấy kết quả cao nhất cho việc xét tuyển vào ngành Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học.

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục