Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo về việc khảo sát ý kiến sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh về mức độ đáp ứng nhu cầu tại Trung tâm thông tin - Thư viện

Gửi: Các lớp sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020, Nhà trường sẽ tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại Trường về mức độ đáp ứng nhu cầu bạn đọc tại Trung tâm Thông tin – Thư viện. Kết quả khảo sát là cơ sở giúp Nhà trường đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu bạn đọc ngày càng tốt hơn.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 24/5/2020

Phương thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến (click vào nút  dưới đây để trả lời khảo sát)

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu bạn đọc tại Trung tâm Thông tin – Thư viện. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các Anh/chị.

                                                                                

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục