Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Tổ chức và Hành chính

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019 - 2020.

Ngày 22/11, tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019-2020.

Tham dự hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế; PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các thầy trong Ban Giám Hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội CCB Trường; Trưởng ban nữ công, Trưởng ban TTND cùng toàn thể đại biểu bầu từ các đơn vị cơ sở. 

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm học 2018-2019 và kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2019-2020; ThS. Nguyễn Thị Thuý Hằng, Kế toán Trưởng báo cáo công tác Tài chính năm học 2018-2019 và dự kiến công tác thu chi năm học 2019-2020; ThS.  Đỗ Diên, Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019 và kế hoạch hoạt động năm học 2019 – 2020; ThS. Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng hợp ý kiến từ Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị góp ý dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công tác năm học 2018-2019 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2019-2020.

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm học 2018-2019 và kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2019-2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế đã ghi nhận những kết quả mà Trường ĐHKH đã đạt được trong năm học 2018 – 2019 đồng thời chia sẻ về những khó khăn mà Trường đang gặp phải và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức nhà Trường luôn đảm bảo đoàn kết để duy trì ổn định, tiếp tục xây dựng và phát triển nhà Trường trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị cũng đã tập trung lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp và thảo luận vào Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm học 2018- 2019 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng và các vấn đề quan trọng trong các hoạt động của nhà Trường. Lãnh đạo Nhà Trường, đại diện các phòng chức năng & Trung tâm TT Thư viện đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của CBVC đặt ra tại hội nghị.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính