Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin luận án và Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Hồ Xuân Anh Vũ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hồ Xuân Anh Vũ khóa năm 2019, Ngành Hóa phân tích, Mã số 9440118, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biến tích điện cực trên cơ sở graphene oxide dạng khử để xác định một số chất kháng sinh và kháng viêm bằng phương pháp von-ampe.

- Thời gian: 08h00 ngày 12 tháng 6 năm 2024

- Địa điểm: Số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế 

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Xem chi tiết thông tin luận án tại đây

Người đăng: Phòng ĐT SĐH