Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Giới thiệu

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Địa chỉ: tầng I, nhà E, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

Điện thoại: (0234)-3834856

Email: phongktdbclgd@gmail.com

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng Giáo dục tiền thân là Tổ Thanh tra Giáo dục (thành lập theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế vào tháng 7/2006) đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến công tác Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Đến ngày 15/12/2009, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 1195/QĐ-ĐHH-TCNS về việc thành lập Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục.

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

- Giấy khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017

- Tập thể lao động xuất sắc trong 3 năm học liên tục (2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017)

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế năm học 2014 – 2015, 2016 – 2017 

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học năm học 2015 - 2016, 2017-2018