Thông báo

Kết quả sơ tuyển đề xuất đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2025

Theo tinh thần của buổi làm việc giữa Ban Giám hiệu và Phòng KHCN & HTQT về việc sơ tuyển các đề xuất đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2025, nay Nhà trường xin thông báo một số nội dung chính về kết quả sơ tuyển như sau:

- Các đề xuất của Trường bao gồm 2 loại hình: Đề tài cấp Bộ giao theo tiềm lực KHCN (bao gồm đề tài cấp Bộ thường, các đề tài thuộc chương trình 562, Toán học, Vật lý), và Đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục

- Đối với loại hình Đề tài cấp Bộ giao theo tiềm lực KHCN: danh sách được chọn để gửi cho ĐHH bao gồm 05 đề xuất (trên tổng số 09 đề xuất của các đơn vị):

1. Nguyễn Đăng Giáng Châu (khoa Hóa học)

2. Trần Thị Phương An (khoa Địa lý - Địa chất)

3. Trần Thị Tâm (khoa Lịch sử)

4. Nguyễn Việt Phương (khoa Lý luận chính trị)

5. Lê Quang Tiến Dũng (khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu)

- Đối với loại hình Đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục: danh sách được chọn để gửi cho ĐHH bao gồm 01 đề xuất (trên tổng số 01 đề xuất của các đơn vị):

1. Ngô Khoa Quang (khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu)

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp