Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Tổ chức và Hành chính

Hội nghị bàn giao công tác quản lý của Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019 và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng ngày 18/12, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị bàn giao công tác quản lý của Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019 và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự có: TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của Đại học Huế; PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014– 2019; PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024, các thầy trong Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các Phòng chức năng; Giám đốc Trung tâm TT-TV và Kế toán trưởng.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã báo cáo các nội dung công việc tiến hành bàn giao về công tác quản lý Nhà trường. PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã tiếp nhận các nội dung bàn giao, phát biểu và tặng hoa cám ơn nguyên Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014 – 2019.

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã báo cáo các nội dung công việc  bàn giao

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024 tặng hoa cám ơn PGS.TS. Hoàng Văn Hiển

Các thành viên Ban Giám hiệu, đại biểu và đại diện các đơn vị trong Trường cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với các nội dung bàn giao. Trước sự chứng kiến của các đại biểu, PGS.TS. Hoàng Văn Hiển và PGS.TS. Võ Thanh Tùng đã ký biên bản bàn giao công tác quản lý Hiệu trưởng.

Ký biên bản bàn giao công tác quản lý Hiệu trưởng

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng đã cám ơn đến các đồng chí lãnh đạo cấp trên, Đảng ủy và Ban giám hiệu và tập thể đội ngũ cán bộ viên chức Nhà trường đã tín nhiệm và giao nhiệm vụ. Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ học hỏi kinh nghiệm từ Hiệu trưởng các nhiệm kỳ trước, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm sáng tạo và làm việc hết mình cùng với tập thể cán bộ viên chức Trường cố gắng cải thiện, duy trì sự ổn định, tạo sự chuyển biến và đột phá trong các mặt công tác của Trường.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế cũng đã tin tưởng với sự nỗ lực, phấn đấu, sự đồng hành của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường mọi khó khăn, thử thách cũng sẽ vượt qua, từng bước xây dựng và tiếp tục phát triển Trường trong nhiệm kỳ này.

Tiếp đó, ThS. Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường và ThS. Đỗ Diên, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân đã đồng ký tên chứng kiến vào 03 Biên bản bàn giao với sự quan sát và chứng kiến của Ban Giám hiệu và Đại diện các phòng chức năng, Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính