Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Tổ chức và Hành chính

02 Giảng viên của Trường Đại học Khoa học được phong hàm GS và PGS

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 gồm 75 GS (1 trường hợp đặc biệt) và 349 PGS. Theo đó, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có 2 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS. Cụ thể:

- Đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2019: Thầy Đinh Quang Khiếu – Ngành Hoá học

- Đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2019: Thầy Nguyễn Đặng Hồ Hải – Ngành Toán học

Nguồn tin: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/danh-sach-ung-vien-duoc-hdgsnn-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2019_517/ 

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính