Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Tổ chức và Hành chính

03 giảng viên của Trường đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2020.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại phiên họp lần thứ VI của HĐGSNN. Theo đó năm 2020, có 339 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) gồm 39 ứng viên GS và 300 ứng viên PGS. Đại học Huế có 10 giảng viên cơ hữu đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, trong đó có 1 GS và 9 PGS. Trong đó, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có 03 giảng viên đạt PGS năm 2020 gồm:

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Đạt tiêu chuẩn chức danh

HĐ ngành, liên ngành

1       

Trần Thanh Nhàn

Trường ĐH Khoa học

PGS

Khoa học trái đất - Mỏ

2.       

Hoàng Công Tín

Trường ĐH Khoa học

PGS

Sinh học

3   

Nguyễn Trường Thọ

Trường ĐH Khoa học

PGS

Vật lý

 

Theo ĐHH

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính