Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Tổ chức và Hành chính

Thông báo về mức thu học phí năm học 2019-2020

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐHH thông báo về mức thu học phí năm học 2019-2020 và các chi tiết liên quan như sau (xem file đính kèm).

Tải file thông báo tại đây

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính