lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 10-06-2024 đến ngày 16-06-2024)
NgàySángChiều
Thứ hai
10-06-2024

🕒 [08:00] Họp thực hiện Kết luận thanh tra về bảo vệ bí mật nhà nước
1. Nội dung 1: từ 8h00 - 8h30
2. Nội dung 2: từ 8h30 - 9h00
3. Nội dung 3: từ 9h00 - 9h30
4. Nội dung 4: từ 9h30 - 9h45
5. Nội dung 5: từ 9h45 - 10h00
- Thành phần: 1. Nội dung 1: Chủ tịch HĐT, BGH, PCT phụ trách CĐ Trường, Trưởng các phòng, GĐ TT TT&TV.
2. Nội dung 2: Chủ tịch HĐT, BGH, PCT phụ trách CĐ Trường, Trưởng các phòng, GĐ TT TT&TV.
3. Nội dung 3: Hiệu trưởng, PCT phụ trách CĐ Trường, toàn thể viên chức và người lao động Phòng TC&HC.
4. Nội dung 4: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hội đồng Trường và cán bộ liên quan
5. Nội dung 5: Thành viên Hội đồng theo theo Quyết định của Hiệu trưởng và cán bộ liên quan
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: TS. Bùi Quang Vũ chủ trì ND1 và ND4; PGS.TS. Võ Thanh Tùng chủ trì ND2, ND3 và ND5

Thứ ba
11-06-2024
Thứ tư
12-06-2024

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Hồ Xuân Anh Vũ
- Thành phần: - Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số 452/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2024 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT&CTSV: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Trường ĐHKH: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.
- Địa điểm: Phòng họp I.1, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [08:00] Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó trưởng Khoa Kiến trúc
- Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động Khoa Kiến trúc và Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Văn phòng Khoa Kiến trúc
- Người chủ trì: Trưởng Khoa Kiến trúc và Tổ trưởng Tổ công tác

🕒 [09:30] Xét chọn học bổng Vallet năm 2024
- Thành phần: Hội đồng xét học bổng Vallet năm 2024 và sinh viên đăng ký xét chọn
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [14:00] Họp giao ban tháng 6 năm 2024
- Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng Trường; Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên; Trưởng các đơn vị: TC&HC, ĐTĐH&CTSV, KHCN&HTQT, KHTC&CSVC, KT&BĐCLGD, TT TT&TV; TS. Hoàng Đình Trung - Phó Trưởng phòng ĐTSĐH, TS. Nguyễn Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên, ThS. Trương Đình Trọng - Tổ trưởng Tổ QBTS.
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [16:30] Họp Hội đồng tuyển dụng về việc xét hết tập sự cho viên chức
- Thành phần: Theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 14/3/2023 và Quyết định số 38/QĐ-ĐHKH ngày 09/01/2024 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ năm
13-06-2024
Thứ sáu
14-06-2024

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây Bù lốt (Grewia bulot) ở Việt Nam”, mã số B2022-DHH-13 do TS. Nguyễn Chí Bảo, Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế làm chủ nhiệm.
- Thành phần: - Các thành viên tham gia Hội đồng theo Quyết định số 621/QĐ-ĐHH ngày 03/6/2024 của Giám đốc Đại học Huế;
- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài;
- Cá nhân có quan tâm.
- Địa điểm: Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [15:30] [Đại học Huế] Họp Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường trọng điểm cấp Bộ: “Xây dựng và phát triển giáo dục du lịch xanh tại các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo về du lịch”, mã số B2022-DHH-01-MT.TĐ do do PGS. TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế làm chủ nhiệm.
- Thành phần: - Các thành viên tham gia Hội đồng theo Quyết định số 614/QĐ-ĐHH ngày 03/6/2024 của Giám đốc Đại học Huế;
- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia nhiệm vụ;
- Các cá nhân quan tâm.
- Địa điểm: Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ bảy
15-06-2024
Chủ nhật
16-06-2024

🕒 [07:30] [Đại học Huế] Giải Cờ vua - Cờ tướng sinh viên Đại học Huế năm 2024
- Thành phần: - Đại biểu khách mời (Có giấy mời riêng);
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị;
- Vận động viên thi đấu các nội dung Cờ vua - Cờ tướng.
- Địa điểm: Trường Đại học Y - Dược, số 06 Ngô Quyền
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế