lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 05-06-2023 đến ngày 11-06-2023)
NgàySángChiều
Thứ hai
05-06-2023

Để phát triển nhận diện thương hiệu của Nhà trường trong công tác truyền thông, đề nghị viên chức, người lao động khi đến Trường làm việc mặc đồng phục nhận diện thương hiệu của Nhà trường.

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 04;
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 09;
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 15.
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
- Địa điểm: Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ.
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 01;
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 02;
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 03.
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
- Địa điểm: Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ.
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 14g00 - 15g00: Hội đồng 10;
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 12.
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
- Địa điểm: Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ.
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ ba
06-06-2023

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 07;
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 16;
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 13.
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
- Địa điểm: Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ.
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [09:00] Seminar khoa học “An action plan of Monitoring, Investigation and Management for Harmful Algal Blooms in the Tam Giang Lagoon (Vietnam) under the climate change and global warming effects” do Trường ĐH Khoa học phối hợp với ĐH Dalhousie, Canada tổ chức
(Cả ngày)
- Thành phần: Trưởng Phòng KHCN-HTQT, Đại diện BCN các Khoa Toán, Hóa, Sinh, Môi trường, XHH-CTXH, Kiến trúc; cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có quan tâm
- Địa điểm: Phòng K2.03

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 14g00 - 15g00: Hội đồng 18;
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 14.
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
- Địa điểm: Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ.
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 14g00 - 15g00: Hội đồng 06;
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 05;
* 16g00 - 17g00: Hội đồng 11.
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
- Địa điểm: Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ.
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ tư
07-06-2023

🕒 [08:00] Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình Đại học của giảng viên Hà Văn Hành, Bùi Thị Thu, Huỳnh Thị Ánh Phương
- Thành phần: Theo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình số 525/QĐ-ĐHKH ngày 15/5/2023
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng theo QĐ

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng đánh giá cuối kỳ hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế "Tài nguyên và môi trường đất" (Trưởng nhóm: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương)

- Thành phần: - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 652/QĐ-ĐHH ngày 17/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm và các thành viên nhóm nghiên cứu mạnh.
- Địa điểm: Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng

Thứ năm
08-06-2023

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Thường trực Đảng ủy Đại học Huế tiếp dân
- Thành phần: - Đại diện Thường trực Đảng ủy Đại học Huế;
- Đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế;
- Đại diện Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế.
- Địa điểm: Phòng Tiếp dân Đại học Huế, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

🕒 [08:00] Gặp mặt, chia tay cán bộ nghỉ hưu của Trường
- Thành phần: - Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng Tổ chức và Hành chính; lãnh đạo Khoa Điện, Điện tử và CNVL và cá nhân có quan tâm;
- PGS.TS. GVCC. Nguyễn Mạnh Sơn.
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [08:30] Họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2022 - 2023
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo QĐ số 253/QĐ-ĐHKH ngày 15/5/2023 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:30] Ký kết Biên bản thỏa thuận Hợp tác với Trường Meros Language School, Nhật Bản
- Thành phần: Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV.
- Địa điểm: Phòng họp A1.06
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [15:30] Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp tỉnh "Đánh giá thành phần và hàm lượng vi nhựa trong một số loại thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế", Mã số: TTH.2021-KC.04, do TS. Trần Thị Ái Mỹ làm chủ nhiệm
- Thành phần: Hội đồng theo QĐ số 596/QĐ-ĐHKH ngày 01/6/2023 của Hiệu trưởng, nhóm thực hiện đề tài và các cán bộ quan tâm
- Địa điểm: Phòng họp A1.06
- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng

Thứ sáu
09-06-2023

🕒 [09:00] Seminar khoa học “An action plan of Monitoring, Investigation and Management for Harmful Algal Blooms in the Tam Giang Lagoon (Vietnam) under the climate change and global warming effects” do Trường ĐH Khoa học phối hợp với ĐH Dalhousie, Canada tổ chức
(Cả ngày)
- Thành phần: Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có quan tâm
- Địa điểm: Phòng K2.03

Thứ bảy
10-06-2023
Chủ nhật
11-06-2023