lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 14-09-2020 đến ngày 20-09-2020)
NgàySángChiều
Thứ hai
14-09-2020

🕒 [08:00] Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng
- Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Làm đề thi các môn năng khiếu (đợt 2)
- Thành phần: Ban Đề thi các môn năng khiếu Khối V, M, N
- Địa điểm: Số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế
- Người chủ trì: Trưởng các tiểu ban đề thi

Thứ ba
15-09-2020

🕒 [07:00] [Đại học Huế] Thi tuyển sinh các môn năng khiếu (đợt 2)
- Thành phần: - Hội đồng tuyển sinh các môn năng khiếu;
- Ban tuyển sinh và các tiểu ban giúp việc Ban tuyển sinh năng khiếu khối V, H, M, N, T.
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Nghệ thuật; Khoa Giáo dục Thể chất
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS các môn năng khiếu

Thứ tư
16-09-2020

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Chấm thi môn năng khiếu khối V
- Thành phần: Các thành viên Tiểu ban chấm thi khối V
- Địa điểm: Phòng I.10, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế
- Người chủ trì: Trưởng tiểu ban chấm thi

🕒 [15:00] [Đại học Huế] Gặp mặt Đoàn giảng viên Đại học Huế dự thi thăng hạng giảng viên chính năm 2020
- Thành phần: - PGĐ Huỳnh Văn Chương;
- Lãnh đạo Ban TCCB;
- Toàn thể giảng viên dự thi thăng hạng giảng viên chính năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương

Thứ năm
17-09-2020

🕒 [07:30] [Đại học Huế] Tổ chức tư vấn thay đổi nguyện vọng xét tuyển trong tuyển sinh đại học theo hình thức Live Stream
- Thành phần: Theo Công văn số 1385/ĐHH-ĐTCTSV ngày 09/9/2020 của Đại học Huế
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: P.Giám đốc Đại học Huế Huỳnh Văn Chương

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân
- Thành phần: - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng

🕒 [08:00] Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021
- Thành phần: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch công đoàn Trường; Bí thư ĐTN-Chủ tịch HSV Trường; Bí thư Chi bộ, Trưởng và Phó các đơn vị; Kế toán trưởng; Thư ký hội nghị.
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [15:30] [Đại học Huế] Họp thẩm định Đề án Vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
- Thành phần: - Thành viên Ban Thẩm định và Tổ giúp việc theo Quyết định số 23/QĐ-ĐHH ngày 11/01/2019 của Giám đốc Đại học Huế.
- Ban Giám hiệu;
- Lãnh đạo Phòng TCHC và chuyên viên có liên quan.
- Địa điểm: Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban thẩm định

Thứ sáu
18-09-2020
Thứ bảy
19-09-2020
Chủ nhật
20-09-2020