lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 01-06-2020 đến ngày 07-06-2020)
NgàySángChiều
Thứ hai
01-06-2020

🕒 [08:30] Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020.
- Thành phần: Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Ngữ văn.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [09:30] Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020.
- Thành phần: Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Toán.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [10:30] Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020.
- Thành phần: Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Phòng ĐTĐH&CTSV.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [14:00] Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng
- Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ ba
02-06-2020

🕒 [08:30] Kiểm tra hoạt động thường xuyên của Văn phòng Công đoàn và công tác tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2020
- Thành phần: Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; Văn phòng Công đoàn, Kế toán và Thủ quỹ CĐCS.
- Địa điểm: Văn phòng Công đoàn Trường
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [09:30] Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020.
- Thành phần: Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Lý luận chính trị.
- Địa điểm: Văn phòng Công đoàn Trường
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

Thứ tư
03-06-2020

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định phê duyệt quyết toán tài chính năm 2019 Đại học Huế và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc
(Từ ngày 03-05/6/2020)
- Thành phần: Hiệu trưởng; Trưởng phòng KHTC&CSVC; Kế toán trưởng.
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ GD&ĐT

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Ban Chỉ đạo công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Đại học Huế
- Thành phần: Thành phần theo Quyết định số 477/QĐ-ĐHH ngày 20/3/2020 của Giám đốc Đại học Huế (PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng)
- Địa điểm: Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng ban

🕒 [16:45] Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế do TS. Hoàng Công Tín, Phó Trưởng Khoa Môi trường làm chủ nhiệm.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo quyết định số 736/QĐ- ĐHH ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS.TS. Lê Văn Thăng – CTHĐ

Thứ năm
04-06-2020

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Đại học Huế
- Thành phần: Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tich UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Đại học Huế

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân
- Thành phần: Cán bộ, viên chức có nhu cầu
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng

🕒 [09:30] Triển khai kế hoạch tuyển chọn nam sinh tốt nghiệp đại học đi đào tạo Sỹ quan dự bị năm 2020
- Thành phần: Đại diện BGH (PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng); đại diện lãnh đạo phòng: ĐTĐH&CTSV; đại diện lãnh đạo các Khoa: CNTT, XHH&CTXH, ĐĐT&CNVL, BC-TT, Ngữ văn, Kiến trúc.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [14:00] Hội thảo “Trách nhiệm Đoàn viên Công đoàn trong hoạt động chuyên môn: Thực tiễn từ công việc và vấn đề đặt ra”
- Thành phần: Đại biểu mời; Ban Chấp hành CĐCS UBKT Công đoàn, Chuyên trách VPCĐ, Kế toán, Thủ quỹ Công đoàn; Ban Chấp hành CĐBP, Tổ trưởng TCĐTT; đoàn viên có bài viết tham dự Hội thảo và đoàn viên có quan tâm.
- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2
- Người chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trường

Thứ sáu
05-06-2020

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020
- Thành phần: Thành phần theo Quyết định só 386/QĐ-ĐHH ngày 2/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế (PGS. TS. Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng)
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

🕒 [14:30] [Đại học Huế] Phối hợp với Chương trình cựu sinh viên APS tổ chức buổi giới thiệu học bổng Asian Peacebuilders Scholarship (APS)
- Thành phần: Cán bộ, sinh viên và cá nhân có quan tâm.
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Phó Trưởng Ban KHCN&QHQT Nguyễn Xuân Huy

🕒 [15:00] Họp Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Khoa học
- Thành phần: Chủ tịch Công đoàn Trường; UBKT Công đoàn Trường; Văn phòng Công đoàn và Kế toán và Thủ quỹ CĐCS.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trường

Thứ bảy
06-06-2020
Chủ nhật
07-06-2020