Tin tức

Hội thảo khoa học: Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình

Ngày 3/10/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, chủ hộ nuôi tôm tại xã Hải Ninh huyện Quảng Ninh, Lãnh đạo Trường đại học Khoa học và nhóm nghiên cứu nhiệm vụ.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKH, ĐHH chủ trì hội nghị

Hội thảo khoa học là một nội dung thực hiện của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình” do Trường đại học Khoa học, Đại học Huế chủ trì thực hiện, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn làm chủ nhiệm nhiệm vụ với mục tiêu ứng dụng địa không gian và trí tuệ nhân tạo để đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Bình; Xây dựng khung cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển nông nghiệp 4.0; Xây dựng khung ứng dụng nông nghiệp thông minh; Xây dựng mô hình điển hình về nông nghiệp 4.0 cho cơ sở nuôi tôm; Đề xuất một số định hướng phát triển nông nghiệp 4.0 cho tỉnh Quảng Bình.

Nhiệm vụ được thực hiện từ tháng 8 năm 2022 đến naykết quả nghiên cứu cơ bản hoàn thành theo thuyết minh, kế hoạch đã được phê duyệt. Cụ thểthu thập thông tin, xử lý số liệu, phân tịch thông tin tài liệu, dữ liệu; Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ địa không gian đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Quảng Bình; Xây dựng khung cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển nông nghiệp 4.0 tỉnh Quảng Bình; Xây dựng khung ứng dụng nông nghiệp thông minh tỉnh Quảng Bình; Xây dựng mô hình diển hình về nông nghiệp 4.0 cho cơ sở nuôi tôm tỉnh như: Ứng dụng hệ thống IoT cho việc nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Xây dựng hệ thống trợ lý ảo thông minh QBSA hỗ trợ người dùng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Quảng Bình. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia góp ý kiến về những nội dung mà nhiệm vụ chưa làm được, bên cạnh đó cũng góp ý các giải pháp giải pháp để dự án hoàn thiện hơn.

Kết luận tại hội thảo, chủ nhiệm nhiệm vụ đã tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu, thông quan các ý kiến đóng góp, cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp