Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

Làm việc với Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 2, TP Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 20.7, PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã có buổi tiếp và làm việc với ThS. Nguyễn Hồng Hải, Hiệu trưởng và đoàn cán bộ của Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình 2, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng tiếp đoàn còn có: TS. Trần Thanh Lương, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH – CTSV; TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và ThS. Hoàng Lê Thuý Nga, Phó Trưởng Khoa Báo chí – Truyền thông.

Từ năm 2014, Trường ĐHKH, Đại học Huế đã liên kết và hợp tác với Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình (VOV) 2, TP Hồ Chí Minh trong việc tổ chức đào tạo liên thông đại học ngành Báo chí tại Trường VOV dành cho sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng ngành Báo chí, với thời gian đào tạo là 2 năm (có thể rút ngắn tùy thuộc vào kiến thức được chuyển đổi).

Hơn 6 năm qua, hai bên đã hợp tác và đào tạo nhiều khoá sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Báo chí. Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, thu hút sinh viên và nhằm tạo điều kiện đầu ra thuận lợi hơn cho sinh viên, phù hợp với các tiêu chuẩn, qui định tuyển dụng của các Đài Phát thanh – Truyền hình trong cả nước, lãnh đạo hai trường đã bàn bạc và thảo luận về các nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo trong thời gian tới. Đặc biệt, mở rộng hợp tác đào tạo các chứng chỉ Tin học cho sinh viên và đội ngũ cán bộ của Trường VOV, TP Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh:

Làm việc với Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 2, TP Hồ Chí Minh.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính