Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Hóa học

Thông báo thời gian trở lại học tập và quy trình phòng chống COVID-19


Thời gian Học viên, Sinh viên đi học trở lại từ ngày 04/05/2020 theo cổng Đống Đa và được đo thân nhiệt trước khi vào lớp.
Lưu ý thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19; đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và đào tạo.

Người đăng: Khoa Hóa học