Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Đoàn TNCS HCM

Lịch thi đấu Giải bóng đá học sinh sinh viên Trường ĐH Khoa học 2015

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NAM HSSV TRƯỜNG ĐHKH 2015

Bảng A: 4 ĐỘI

Bảng B: 4 ĐỘI

Bảng C: 4 ĐỘI

Bảng D: 4 ĐỘI

1 Công nghệ thông tin

1 Công tác xã hội

1 Toán học

1 Vật lý

2 Xã hội học

2 Ngữ văn

2 Địa lý – Địa chất

2 Điện tử viễn thông

3 Kiến trúc

3 Môi trường

3 Sinh học

3 Hóa học

4 Lịch sử

4 Lý luận chính trị

4 Báo chí

4 Phổ thông, dự bị

 

 

 

 

 

TT

Ngày thi đấu

Giờ thi đấu

Trận đấu

Trận đấu

Kết quả

Khai mạc: 7h00 ngày 03/03/2015

1

03/03/2015

7h30

1A – 4A

CNTT – Lịch sử

 

2

8h45

2A – 3A

Xã hội học – Kiến trúc

 

3

03/03/2015

14h30

1B – 4B

CTXH – Lý luận chính trị

 

4

15h45

2B – 3B

Ngữ văn – Môi trường

 

5

04/03/2015

7h30

1C – 4C

Toán học – Báo chí

 

6

8h45

2C – 3C

Địa lý ĐC – Sinh học

 

7

04/03/2015

14h30

1D – 4D

Vật lý – Phổ thông, DB

 

8

15h45

2D – 3D

ĐTVT – Hóa học

 

9

06/03/2015

7h30

1B – 3B

CTXH – Môi trường

 

10

8h45

4B – 2B

LLCT – Ngữ văn

 

11

06/03/2015

14h30

1A – 3A

CTNT – Kiến trúc

 

12

15h45

4A – 2A

Lịch sử - Xã hội học

 

13

07/03/2015

7h30

1D – 3D

Vật lý – Hóa học

 

14

8h45

4D – 2D

Phổ thông, DB – ĐTVT

 

15

07/03/2015

14h30

1C – 3C

Toán học – Sinh học

 

16

15h45

4C – 2C

Báo chí – Địa lý ĐC

 

17

09/03/2015

7h30

1A – 2A

CNTT – Xã hội học

 

18

8h45

3A – 4A

Kiến trúc – Lịch sử

 

19

09/03/2015

14h30

3B – 4B

Môi trường – LLCT

 

20

15h45

1B – 2B

CTXH – Ngữ văn

 

21

10/03/2015

7h30

3D – 4D

Hóa – Phổ thông, DB

 

22

8h45

1D – 2D

Vật lý – ĐTVT

 

23

10/03/2015

14h30

3C – 4C

Sinh học – Báo chí

 

24

15h45

1C – 2C

Toán – Địa lý ĐC

 

25

13/03/2015

7h30

Tứ kết

NHẤT A - NHÌ B

 

26

8h45

NHẤT B - NHÌ A

 

27

14/03/2015

7h30

NHẤT C - NHÌ D

 

28

8h45

NHẤT D - NHÌ C

 

29

18/03/2015

7h30

BK1

THẮNG (25)-THẮNG (27)

 

 

30

18/03/2015

15h30

BK2

THẮNG (26)-THẮNG (28)

 

 

31

20/03/2015

15h00

CK

THẮNG (29)-THẮNG (30)

 

Bế mạc: 16h30 ngày 20/03/2015

Sân thi đấu: Sân cỏ nhân tạo trường ĐH Khoa học

 


LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ HSSV TRƯỜNG ĐHKH 2015

Bảng A: 4 ĐỘI

Bảng B: 4 ĐỘI

Bảng C: 4 ĐỘI

Bảng D: 4 ĐỘI

1  Công tác xã hội

1  Phổ thông, dự bị

1  Toán học

1  ĐT- VT

2  Lý luận chính trị

2  Hóa học

2  Môi trường

2  Báo chí

3  Lịch sử

3  Công nghệ thông tin

3  Sinh học

3  Xã hội học

4  Ngữ văn

4  Vật lý

 

 

 

 

 

 

 

TT

Ngày thi đấu

Giờ thi đấu

Trận đấu

Trận đấu

Kết quả

Khai mạc: 7h00 ngày 03/03/2015

1

03/03/2015

7h30

1A – 4A

Công tác XH – Ngữ văn

 

2

8h45

2A – 3A

Lý luận chính trị - Lịch sử

 

3

03/03/2015

14h30

1B – 4B

Phổ thông, Dự bị - Vật lý

 

4

15h45

2B – 3B

Hóa học – Công nghệ TT

 

5

04/03/2015

7h30

1C – 2C

Toán học – Môi trường

 

6

8h45

1D – 2D

Điện tử VT – Báo chí

 

7

06/03/2015

7h30

1B – 3B

Phổ thông, Dự bị - Công nghệ TT

 

8

8h45

4B – 2B

Vật lý - Hóa học

 

9

06/03/2015

14h30

1A – 3A

Công tác XH - Lịch sử

 

10

15h45

4A – 2A

Ngữ văn - Lý luận chính trị

 

11

07/03/2015

7h30

Thua trận

5 – 3C

-          Sinh học

 

12

8h45

Thua trận

6  – 3D

-          Xã hội học

 

13

09/03/2015

7h30

1A – 2A

Công tác xã hội - Lý luận chính trị

 

14

8h45

3A – 4A

Lịch sử - Ngữ văn

 

15

09/03/2015

14h30

3B – 4B

Công nghệ TT - Vật lý

 

16

15h45

1B – 2B

Phổ thông, Dự bị - Hóa học

 

17

10/03/2015

7h30

Thắng trận 5 – 3C

-          Sinh học

 

18

8h45

Thắng trận 6 – 3D

-          Xã hội học

 

19

13/03/2015

7h30

Tứ kết

NHẤT A - NHÌ C

 

20

8h45

NHẤT B - NHÌ D

 

21

14/03/2015

7h30

NHẤT C - NHÌ A

 

22

8h45

NHẤT D - NHÌ B

 

23

18/03/2015

7h30

BK1

THẮNG (19)-THẮNG (21)

 

 

24

18/03/2015

15h30

BK2

THẮNG (20)-THẮNG (22)

 

 

25

20/03/2015

14h30

CK

THẮNG (23)-THẮNG (24)

 

Bế mạc: 16h30 ngày 20/03/2015

 

 

Địa điểm thi đấu: Sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Khoa hoc